torsdag 8. august 2013

Nattnavigasjon

Nattnavigasjon er en viktig del av BCU 5*. Og på en måte en ganske håndgripelig ferdighet. Det finnes mange måter å gjøre det på, og noe kan gjøres før man går på vannet. Det er ikke alltid oppgitt hvor fartøy skal til, som for UBC Cork denne kvelden. Jeg opplever også ofte at hurtigbåtene her i Bergen ikke melder fra på radio når de forlater havnen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar